Elektroniczny Obieg Dokumentów

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem w dzisiejszym świecie wymaga ogromnego wsparcia ze strony systemów informatycznych. Dużego znaczenia, nabierają systemy informatyczne klasy Elektroniczny Obieg Dokumentów wspomagające realizowane w firmie całościowo procesy biznesowe. System zarządzania procesami biznesowymi M3EOD jest zaawansowanym, nowoczesnym, elastycznym i bezpiecznym systemem informatycznym służącym do elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania nimi o bardzo bogatej funkcjonalności.

M3EOD jest całościowym rozwiązaniem wspierającym zarządzanie procesami biznesowymi, a w konsekwencji całością dokumentacji w przedsiębiorstwie - zarówno w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów jak i skanowania oraz ich elektronicznej archiwizacji. M3EOD jest systemem serwerowym do którego użytkownicy uzyskują dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, wykorzystującym zdobywającą dużą popularność na rynkach zachodnich platformę Microsoft Sharepoint.

Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów zapewnia prawie natychmiastowe korzyści biznesowe i pozwala na osiągnięcie szybkiego zwrotu z inwestycji. Do najważniejszych korzyści należą:
- obniżenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa
- obniżenie pracochłonności i usprawnienie procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie zautomatyzowanie i zestandaryzowanie elektronicznego obiegu dokumentów
- koordynację przepływu dokumentów
- zarządzanie i bezproblemowe panowanie nad dużą ilością różnych dokumentów przedsiębiorstwa
- zapewnienie jednoznaczności i bezbłędności w opisie dokumentów
- znaczne podwyższenie efektywności i jakości pracy użytkowników systemu
- wyeliminowanie wielu działań nie wnoszących wartości dla klienta, np. przekazywanie pracy z "rąk do rąk", oczekiwanie na dokumenty czy powtarzania tej samej prostej czynności z każdym przepływem procesu
- realizację zadań związanych z dokumentami niezależnie od fizycznej lokalizacji użytkownika (system dostępny z poziomu przeglądarki internetowej)
- całkowite zabezpieczenie i ochrona dokumentów i procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie
- zapewnienie dostępu do odpowiednich informacji dla każdego użytkownika
- możliwość kompletnej analizy obiegu dokumentów
- możliwość przechowywania i dostępu do praktycznie każdego typu dokumentów we wbudowanym elektronicznym repozytorium

 

Najważniejszymi elementami oferowanego systemu są:
- bardzo czytelny, intuicyjny i ergonomiczny interfejs użytkownika dostępny z poziomu przeglądarki internetowej zgodny z interfejsem systemów Windows
- pełne profilowanie użytkowników - wygląd ekranów, wersja językowa, domyślne widoki, dynamiczne zmiany skrzynki zadań, itd.
- możliwość odzwierciedlenia praktycznie każdego procesu biznesowego – procesy szeregowe, równoległe, szeregowo - równolegle, podprocesy
- możliwość elektronicznego obiegu dokumentów zeskanowanych (oryginalnych) jak i plików elektronicznych
- dynamiczny kalendarz uwzględniający różne typy zadań, zastępstwa pracownicze, terminy „deadline” z funkcjonalnością powiadomień poprzez pocztę elektroniczną
- pełna ochrona systemu i jego funkcji wraz szyfrowaniem zapisywanych plików
- pełen interfejs analityczny uwzględniający wieloprzekrojowe statystyki pracy użytkowników i realizowanych obiegów dokumentów
- możliwość szybkiego wyszukiwania i śledzenia elektronicznych obiegów dokumentów jak i zadań (sprawdzenie na jakim zadaniu jest dany obieg)
- pełnotekstowe wyszukiwanie dokumentów
- wersjonowanie procesów i dokumentów
- możliwość integracji z wieloma systemami klasy ERP i finansowo–księgowymi.

 
 
 
 

Oprogramowanie

Elektroniczny Obieg Dokumentów

Elektroniczne Archiwum Dokumentów

Intranet


Comments are closed.